Øygarden Fangst og Havfiskeklubb formål er ved samarbeid og kameratskap å aktivisere til fangst og sportfiske på og ved havet.

Vedtekter for foreningen Øygarden Fangst & Havfiskeklubb

Stiftet 15.11.2016

 

§1 Formål

Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å aktivisere til fangst og sportsfiske på og ved havet.

 

§2 Medlemmer

Enhver som innordner seg foreningens lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis navn, bopel og telefon. Aldersgrensen for medlemskap er i det året de fyller 12 år. Man er junior ut kalenderåret man fyller 18