Utskrift
 Art Vekt Navn Dato
Berggylte 1,1 kg Mats Henrik Solheim 04.07.2017
Blåstål 300 gram Viktor-Andre Bjørkmann 04.07.2017
Brosme 5000 gram Geir Johannessen 12.02.2017
Dvergulke 18 gram Øyvind Rykke 16.09.2017
Gjedde 200 gram Viktor-Andre Bjørkmann 03.09.2017
Hyse 3,5 kg Øyvind Rykke 09.02.2017
Hvitting 250 gram Mats Henrik Solheim 01.09.2017
Hornkvabbe 36 gram Øyvind Rykke 16.09.2017
Lange 15040 gram Geir Johannessen 08.07.2017
Laks 9,2 kg Viktor-Andre Bjørkmann 19.08.2017
Lysing 4250 gram Geir Johannessen 28.01.2017
Lyr 7800 gram Geir Johannessen 19.02.2017
Makrell 660 gram Mats Henrik Solheim 05.07.2017
Røye 220 gram Viktor-Andre Bjørkmann 29.01.2017
Rødflekket kutling 20 gram Viktor-Andre Bjørkmann 01.09.2017
Svartkutling 36 gram Mats Henrik Solheim 06.02.2017
Sypike 98 gram Mats Henrik Solheim 01.09.2017
Sei 10160 gram Geir Johannessen 07.07.2017
Torsk 11,3 kg Jørgen Walldal Lexander 05.02.2017
Ørret 600 gram Øyvind Rykke 08.08.2017