Havmus er en vanlig bifangst ved tråling av reker, noe som indikerer at den foretrekker bløtbunn på 200-500 meters dyp. Den kan imidlertid gå ned til over 1000 meters dyp. Om natten trekker den ofte inn på grunnere vann, ofte helt inn på 10-20 meters dyp. Føden består for det meste av diverse muslinger som den knuser med de skarpe tennene, men havmusa tar også fisk, krepsdyr og slangestjerner.

Havmus er en av de 224477sFredag 23 februar arrangere vi en fiske tur etter denne fisken i fra Bonelabo som er en hot spot når det gjelder denne fisken.

Hva utstyr trenger du?

Du trenger ikkje det mest avanserte utstyret for fiske etter havmus. En haspelsnelle, en god kastestang som takler litt kastevekt da det kan være fordel å bruke ett lodd som gjør at agnet ligg i ro.

Hvilket takkel du velger er ikkje så nøye. Havmusa biter på små og store kroker, på makrell, reker, blåskjell. Sirkel- semisirkelkrok er til å anbefale. Om du har lyst å få en del bifangst også kan du gå ned til 1/0 kroker. Evt om du ønsker lite bifangst kan du velge å gå for 7/0 kroker.

En ting som er viktig på takkelet er noe som lyser. Havmusa er nyskjerrig på ting som lyser og bruker du dette avfisker du gjerne ett større område.

 

Bilder av noen eksempel på fiskeutstyr kommer fortløpende.